Przebudowa DK79 w Jaworznie

Kontrakt: Miasto Twarzą do Autostrady Etap II faza 2

Zakres prac obejmował wykonanie murów oporowych monolitycznych wraz z wykonaniem kap chodnikowych i schodów przejścia podziemnego.

Termin realizacji: 11.2007 – 05.2008

Generalny Wykonawca: Budimex Dromex SA