Rondo Mogilskie w ramach budowy infrastruktury Szybkiego Tramwaju w Krakowie

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. odpowiedzialne było za wykonanie:

  • konstrukcji przejścia podziemnego,
  • klatek schodowych,
  • rygli żelbetowych w rampach tramwajowych,
  • fundamentów fortów,
  • murów oporowych T-Wall.
Termin realizacji: 02.2007 – 01.2008
Generalny Wykonawca: Budimex Dromex SA