Budowa bloku energetycznego o mocy 910MW w Elektrowni Jaworzno

Zakres wykonanych robót: fundament chłodni kominowej, komora na rurociągu powrotnym chłodni kominowej, konstrukcje żelbetowe wież przesypowych układu nawęglania, konstrukcja żelbetowa budynku nastawni blokowej oraz inne obiekty technologiczne.

Termin realizacji: 07.2015 – 04.2017