Modernizacja Bulwarów Odry Śródmiejskiej we Wrocławiu

Podczas tej budowy wykonaliśmy kilka murów oporowych wzdłuż Odry.

Termin realizacji: 01.2015 – 09.2015

Generalny Wykonawca: POLAQUA