Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Pyskowice

Termin realizacji: 05.2016 – 11.2016

Generalny Wykonawca: FIRESTA-FISER SA Oddział w Polsce