Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi nr 928 w miejscowości Kobiór

Zakres robót wykonanych przez nas: mur oporowy w technologii Freyssisol.

Termin realizacji: 07.2014 – 09.2014

Generalny Wykonawca: MOTA ENGIL Central Europe SA