Budowa dworca Łódź Fabryczna

W ramach tej budowy wykonaliśmy:

  • część płyty dennej tunelu kolejowego
  • obiekty węzła komunikacyjnego przy dworcu – wiadukty drogowe, tunele, mury oporowe, rampy autobusowe

Termin realizacji: 02.2015 – 11.2016

Wykonawca: TORPOL SA