Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń na odcinku Węzeł „Mikuszowice” – Żywiec

W ramach tej budowy wykonaliśmy wiadukt drogowy WD-15A nad drogą S-69 w km 20+996.43

Termin realizacji: 04.2013 – 03.2014, 10.2014 – 06.2015

Kontrakt był realizowany przez kilku Generalnych Wykonawców następujących po sobie: Konsorcjum POLIMEX-MOSTOSTAL SA – DOPRASTAV SA, Budimex SA, MOTA ENGIL Central Europe SA