Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I.

firma

    Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. działa na rynku od 2007 roku. Firma specjalizuje się w realizacji wszelkiego rodzaju inżynierskich konstrukcji mostowych, ze szczególnym uwzględnieniem żelbetowych i sprężonych wiaduktów, mostów, estakad, tuneli, kładek dla pieszych, przejść dla zwierząt murów oporowych.

    Dzięki zaangażowaniu każdego z pracowników, ukierunkowaniu na ciągły rozwój i najwyższą jakość świadczonych usług, w krótkim okresie istnienia firma zdołała wypracować sobie wiarygodność i bardzo dobrą opinię wśród kontrahentów.

    Potencjał firmy stanowią ludzie, których doświadczenie i zaangażowanie pozwalają nam zmierzyć się z najbardziej skomplikowanymi technicznie konstrukcjami. Przedsiębiorstwo zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz kadrę inżynierską posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania w specjalności mostowej.

    Dzięki poczynionym inwestycjom firma dysponuje niezbędnym sprzętem do kompleksowego wykonawstwa obiektów mostowych wraz z żurawiami wieżowymi oraz środkami transportowo-montażowymi.

    Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. gwarantuje krótkie terminy realizacji oraz wysoką jakość świadczonych usług.